„Żeby rozumieć świat,
to trzeba pobyć w świecie,
a nie tkwić w swoim zadupiu intelektualnym.”

Jerzy Fedorowicz – aktor, polityk

Paweł Orski – Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach dziewiędziesiątych ubiegłego wieku publicysta i recenzent „Ruchu Muzycznego”, „Studia”, „Dziennika Polskiego”, „Gazety Wyborczej” i londyńskiej „Opera”. Dyrektor biura prasowego Festiwalu Kraków 2000 w roku 1996 – kiedy odbył się Festiwal Unii Teatrów Europy i Festiwal Andrzeja Wajdy – organizowanych przez Fundację Kultury. W latach 1996-2001 szef działu kultury Oddziału TVP w Krakowie odpowiedzialny za publicystykę kulturalną, teatr i muzykę poważną oraz producent telewizyjnych koprodukcji międzynarodowych – m.in. europejskiej prapremiery „Credo” Krzysztofa Pendereckiego i koncertu Berlińskich Filharmoników w krakowskiej Bazylice Mariackiej. Autor filmów dokumentalnych o Teresie Żylis-Garze, Helenie Łazarskiej i in. W roku 2003 współtwórca idei i programu – wraz z dr Anną Oberc – krakowskiego Festiwalu SACRUM PROFANUM. W latach 2004-2007 dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wokalnej VIVA IL CANTO w Cieszynie. Od roku 2005 dyrektor  Festiwalu Muzyki Polskiej uznanego w roku 2005 i 2006 za jedno z 10 najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. W 2004 roku zadebiutował jako offowy reżyser operowy („Trubadur” Giuseppe Verdiego). W kolejnych latach zrealizował inscenizacje „Toski” Giacomo Pucciniego i „Dyrektora teatru” W. A. Mozarta w kraju i za granicą. W latach 2006/2007 współautor – wraz z Krzysztofem Kurianiukiem – cyklu wykładów „Opera dla o(d)pornych” realizowanego przez Radio Białystok i Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku. W 2006 odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa orderem Honoris Gratia. Prezes Zarządu i dyrektor wykonawczy w Stowarzyszeniu Muzyki Polskiej, członek jury międzynarodowych konkursów wokalnych (Concorso del Musica Sacra, Belvedere i in.). Od 2005 roku, prowadzi  agencję artystyczną specjalizującą się w promocji śpiewaków operowych oraz realizującą projekty wokalno-teatralne. Od 2019 roku wiceprezes AEAA – Europejskiego Stowarzyszenia Agentów Artystycznych.