Europejskie Stowarzyszenie Agentów Artystycznych AEAA

Association Européenne des Agents Artistiques składa się z ponad 75 członków z 18 krajów, którzy reprezentują łącznie ponad 4000 artystów z całego świata. Zostało założone przez grupę menedżerów artystycznych, agentów koncertowych i impresariów z sześciu europejskich krajów w grudniu 1947 roku w Paryżu. Celem AEAA jest wymiana informacji (m.in. dotyczących przepisów podatkowych w różnych krajach, ubezpieczeń czy podróżowania z instrumentami) oraz kultywowanie dobrych relacji pomiędzy członkami. Dbając o interesy artystów, osoby zrzeszone w AEAA stosują się bezwględnie do kodeksu postępowania stworzonego przez Stowarzyszenie. AEAA istnieje, aby służyć i wspierać agentów artystycznych, korzystając z ich mocnych stron, talentów i zasobów, rozwijając wysokie standardy zawodowe w świecie zarządzania artystycznego.

koordynator krajowy i członek zarządu AEAA: Paweł Orski
mail: porski@aeaa.info

dodatkowe informacje na stronie: www.aeaa.info